IHMC Public Cmaps

        _BAG
        Propietats textuals

            De l'estil directe a l'estil indirecte.url
            Díctics.url
            dixi1.pdf
            Propietats del text.cmap
            Tècniques narratives. Els estils.doc
            Teoria puntuació.url